PODZIAŁ TRANSPORTU KOLEJOWEGO

W zakładce powyżej wyszczególniliśmy zalety i podstawową, krótką charakterystykę transportu kolejowego, który może nie jest dzisiaj tak bardzo silnie rozpowszechniony jak transport samochodowy, który dominuje i rozwija się dynamicznie, ale także ma swoje liczne plusy. Do nich zalicza się w głównej mierze fakt, iż transport kolejowy jest ekologiczny dla otaczającego nas środowiska naturalnego, a dodatkowo bardzo solidny, niezawodny i stosunkowo tani. Biorąc zaś pod uwagę wszystkie te Masaż leczniczy Warszawa czynniki, warto wspomnieć o wyszczególnieniu kilku klasycznych wariantów transportu kolejowego. Można mówić o specyficznym podziale według rodzaju toru. I na tej podstawie wyszczególnia się kolej konwencjonalną. W jej zakresie zaś występuje kolej wąskotorowa, a także kolej szerokotorowa i kolej normalnotorowa. Jeszcze co innego to kolej linowo-terenowa oraz kolej zębata. Na tym jednakże podział kolei nie koniec. Poza formami konwencjonalnymi, wyróżnia się również kolej niekonwencjonalną. I ona posiada w swym zakresie między innymi kolej magnetyczną, a także kolej jednoszynową. A teraz krótka charakterystyka kilku tych typów kolejowych. Kolej szerokotorowa cechuje się rozstawem szyn przekraczającym 1435 mm, podczas gdy wąskotorowa ma tenże rozstaw mniejszy niż wyżej wymieniony czynnik. Kolej zębata zaś pozwala na przemierzenie https://minitour.pl/ spadków terenu, nawet jeżeli są one znaczące. Kolej linowo-terenowa zaś to forma cechująca się napędem linowym. Jeździ ona po torze skonstruowanym na stałym terenie. W sferze kolei niekonwencjonalnej zaś mówi się o wyszczególnieniu toru naziemnego, ale innego typu niż w kolei konwencjonalnej. Przy kolei magnetycznej czyli Magley, występuje silnik liniowy a do przemieszczania się dochodzi wykorzystując lewitację, przy kolei jednoszynowej zaś pojawia się wewnętrzny dodatkowy podział na kolei siodłową i podwieszoną.

Źródło: