RODZAJE TRANSPORTU

Ze względu na fakt, iż transport uchodzi na chwilę obecną za jedną z nadrzędnych gałęzi intensywnego rozwoju gospodarki każdego kraju, musimy wiedzieć, iż przewóz zarówno osób, jak i ładunków bardzo mocno rozwija się, w efekcie czego wydziela się wielorakie jego odmiany. Istnieje specyficzny podział na rozmaite kategorie transportowe, a te generowane są przez rozliczne kryteria. Wśród najbardziej charakterystycznych odmian transportu uwzględnia się między torby reklamowe producent innymi transport powietrzny, czyli ten, który reprezentowany jest głównie przez transport lotniczy. Do tego dochodzi też transport powierzchniowy, a w jego obrębie mówi się o dwóch następnych poddziałach- transport lądowy oraz transport wodny. W zakresie transportu lądowego znowu wyszczególnia się kilka następnych odmian transportowych. Za naczelne uznaje się transport drogowy, kolejowy i rurociągowy. Jeszcze inny, również https://sklepswanson.pl/pl/p/Ajipure-L-seryna-500mg60kaps/319 często występujący podział transportu opiera się z kolei na ujęciu w kategorii transportu lądowego transportu podziemnego, w tym na przykład przejazdu liniami metro, transportu nadziemnego i naziemnego. Transport wodny z kolei to transport śródlądowy, transport morski- tak daleki, jak i bliski. Jeszcze co innego to transport mieszany, a więc taki, który bazuje nie na pojedynczej gałęzi transportu, ale na więcej niż jednej odmianie. W transporcie mieszanym wyróżnia się z kolei transport bimodalny, intermodalny, multimodalny i kombinowany.

Źródło: