ŚRODKI TRANSPORTU

Jako środki transportu rozumie się maszyny transportowe, ale także istoty żywe- na przykład niegdyś zaprzęgowe konie, które zastępowały współczesne narzędzia maszynowe wykorzystywane podczas organizacji przewozów różnego typu. Poprzez rozwój wielorakich odmian środków transportowych, warto wspomnieć o licznych opcjach przemieszczania się- tak ludzi, jak również przewozu ładunków. Gdyby nie istniały środki transportu stanowiące Wrocław BHP przedmiot niniejszego portalu tematycznego, nie byłoby transportu w ogóle. Wydziela się na chwilę obecną bardzo szeroki podział rozmaitych środków transportowych, biorąc pod uwagę popularną selekcję, jaka występuje w zakresie transportu w ogóle. Wśród najbardziej powszechnych typach transportowych, wyróżnia się między innymi transport bliski, a także zewnętrzne środki transportu, a zatem te, które są stosowane w obrębie transportu dalekiego. Patrząc na kryteria wyżej wspomniane, można mówić o środkach transportu lądowego, czyli rozmaitych pojazdach. Do nich zalicza się między innymi pojazdy szynowe, pojazdy samochodowe, pojazdy jednośladowe- rowery czy też skutery i wiązanki pogrzebowe warszawa motocykle. Kolejna podkategoria środków transportu dalekiego i bliskiego to środki transportu wodnego- w tym śródlądowe, morskie. Jeżeli natomiast chodzi o środki transportu specjalnego, bo i te się obecnie wyróżnia, to musimy wspomnieć o poduszkowcach czy amfibiach. W zakresie środków transportu bliskiego, a także wewnętrznego mowa o urządzeniach dźwigowo-transportowych. Są to więc takie sprzęty, które wykorzystywane są do przewozów na małe odległości.

Źródło: