TRANSPORT WODNY

Obok transportu drogowego, a także nurtu przewozowego, jakim jest transport kolejowy, warto również wspomnieć o transporcie wodnym. Jego nadrzędną cechą jest fakt, iż rozwija się on wyłącznie na tych obszarach, na których występuje duży dostęp do większych rzek. Jeżeli jednak już takie warunki zaistnieją, niewątpliwie można mówić o tym, że transport wodny to podstawowy dział rozwoju gospodarczego. W praktyce polega on na zakład pogrzebowy warszawa wola przewożeniu towarów- różnorodnych ładunków na naprawdę wielkie dystanse. W grę wchodzą tu zarówno produkty cechujące się niską wartością, jak także i zawartością wysoką. Wszelkie paczki z tymi przedmiotami tak transportowanymi są natomiast przeładowywane poprzez urządzenia mechaniczne. Do nich zalicza się z kolei barkę. Na niej transportuje się jakieś tysiąc pięćset ton ładunku. Do najważniejszych zalet transportu wodnego zaliczamy jego niskie koszty. Nie jest to droga forma przewozowa, lecz aspekt cenowy nie jest tu nadrzędnym czynnikiem. Dużo bardziej charakterystyczny i warty wyszczególnienia okazuje się czynnik globalnych zasięgów morskich szklaków. Patrząc na to, jak silnie na dziś dzień rozwinięty jest transport wodny, można wyróżnić kilka typów statków morskich. Do najważniejszych zalicza się masowce, drobnicowce, tankowce, kontenerowce, statki typu ro-ro, statki typu obo oraz barki oceaniczne.

Źródło: jak nauczyć czytać