TRANSPORT

Na początek kilka ogólników. Skąd wziął się transport i do czego tak na dobrą sprawę odnosi się to pojęcie? Otóż słowo transport samo w sobie wywodzi się z języka łacińskiego, a dokładniej zaczerpnięte zostało z wyrazu transportare, czyli inaczej przewieźć prawnik gdańsk oraz przenieść i to by się zgadzało, patrząc na główne zadanie transportu. Jest to proces określający przemieszczanie się ładunków, ludzi, a wszystko to w przestrzeni, z zastosowaniem rozmaitych środków zwanych środkami transportu. Jeżeli chodzi o transport, to wiąże się on niewątpliwie z wielorakimi potrzebami konsumenckimi, jakie określa się potrzebami wtórnymi. Rozwój transportu pozwolił na omijanie i zacieranie się granic wynikających z ulokowania różnych skupisk ludności w różnych miejscach, podejmowania pracy w rozmaitych Banco biuro rachunkowe lokalizacjach czy też wielorakiego umiejscowienia przestrzennego zasobów. Ludzkość stykała się z transportem już od najwcześniejszych swych czasów, kiedy tylko zaczęto prowadzić koczowniczy tryb życia. Później transport stał się podstawą, gdy rozwijać się zaczął handel. Biorąc natomiast pod uwagę podział funkcji i zadań transportu, na dziś dzień należy wspomnieć o dwóch głównych grupach transportowych, a mianowicie- transport spełniający funkcje wtórne oraz funkcje pierwotne.

Źródło: